NEWS & UPDATE

ความแตกต่างของขวดแก้ว 2 ชนิด

Post date : Nov 30,-1

ขวดแก้ว 2 ชนิดที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหรรมเครื่องดื่ม คือ Amber Glass หรือ ขวดแก้วสีเหลืองอำพัน และ Green Bottle หรือ ขวดแก้วสีเขียว โดยสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันของขวดแก้วทั้งสองคือ ความสามารถในการป้องกันแสง (Light Protection) Amber Glass สามารป้องกันแสงได้ถึง 90% ในขณะที่ Green Glass ป้องกันแสงได้เพียง 30% - 50% เท่านั้น แต่ถึงแม้ว่าควรแก้วสีเหลืองอำพันจะสามารถป้องกันแสงแดดได้ดีกว่า แต่สำหรับไวน์แล้วขวดแก้วสีเขียวยังใช้อย่างแพร่หลายมากกว่า ...

 

เนื่องจากว่าผู้ผลิตไวน์ต้องการรูปลักษณ์ที่สวยงามให้กับไวน์ ขวดไวน์จึงใช้แก้วสีเขียวมากกว่าขวดสีเหลืองอำพัน และเป็นที่เข้าใจกันว่า ขวดสีเหลืองอำพันนั้นเก็บเอาไว้สำหรับเบียร์

 

 

นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ไวน์ต้องการดูแลรักษาที่มากกว่า


อย่าลืมเก็บไวน์ให้ห่างไกลแ
สงแดดเสมอ เก็บไวน์ให้ดี ควรให้ตู้แช่ไวน์ดูแลรักษา 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
เพราะแสงแดดเพียงเล็กน้อย เปลี่ยนไวน์ขวดที่คุณรักอย่
างไม่มีวันกลับมา 

SHOP LOCATION

PHUKET


CHIANGMAI